مسیحیت در آمریکای لاتین
35 بازدید
ناشر: نشر ادیان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
«اسپانیایی‌ها در 1492م. با انگیزه کشورگشایی و تبلیغِ مسیحیت، آمریکای لاتین را فتح کردند. اخراج مسلمین از اسپانیا و روی کار آمدن پادشاهان کاتولیک، سبب شد اسپانیایی‌ها تعصب ویژه‌‌ای به مذهب کاتولیک داشته باشند. با فتح آمریکای لاتین اعزام مبلغین کاتولیک و مسیحی‌سازی بومیان آغاز شد. راهبان مسیحی بیشترین تلاش را در مسیحی‌سازی بومیان انجام دادند. ایشان با تکیه بر نقاط مشترک سنت‌های سرخپوستی و مسیحیت کوشیدند سنت‌ها و اعتقادات مسیحی را جایگزین سنت‌ها و اعتقادات بومیان نمایند. بومیان در هر منطقه سنت‌های دینی خود را با آیین کاتولیک آمیختند و مسیحیت لاتینی در بستری از اعتقادات و سنت‌های سرخپوستی شکل گرفت. تلاش فرقه‌های رهبانی و حمایت پادشاه اسپانیا و پاپ سبب توسعه و تثبیت کلیسای کاتولیک در آمریکای لاتین شد. دادگاه‌های تفتیش عقاید نقش مهمی در محدود کردن فعالیت‌های پروتستان‌ها و دیگر اقلیت‌های مذهبی در این قاره داشت. در پایان قرن 18 میلادی با ایجاد اختلافات داخلی در کلیسا و اخراج ژزوئیت‌ها ضعف کلیسای کاتولیک در آمریکای لاتین آغاز شد. کلیسای کاتولیک اروپا به دنبال توسعه نهضت اصلاحات و ضعف پادشاهان اسپانیا ضعیف شد و کلیسا آمریکای لاتین مهم‌ترین پشتوانه خود را از دست داد. با آغاز نهضت استقلال در آمریکای لاتین و حمایت رهبران کلیسا از پادشاهان اسپانیا، شکاف میان رهبرانِ کلیسا و مردم ایجاد شد. با پیروزی نهضت‌های استقلال و روی کار آمدن دولت‌های لاییک، قدرت کلیسای کاتولیک به شدت محدود شد. در این زمان گسترش فعالیت‌های پروتستان‌ها و رشد عقلگرایی سبب افزایش انتقادات علیه کلیسای کاتولیک و کاهش محبوبیت آن شد. دولت‌های لاییک کلیسای کاتولیک را ملی و اموال آن را مصادره نمودند. این حوادث سبب تضعیف کلیسای کاتولیک شد اما ریشه‌های این کلیسا به قدری تنومند بود که تا امروز یکی از مهم‌ترین کلیساهای کاتولیک جهان محسوب می‌شود.»