مسیحیت در آمریکای لاتین
36 بازدید
محل نشر: فصل نامه پژوهش های منطقه ای جامعه المصطفی العالمیه شماره 8 پاییز و زمستان 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/12/29
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فرقه‌های مختلف کاتولیک به‌ویژه ژزوئیت‌ها، فرانسیسکن‌ها و دومینیکن‌ها نقش زیادی در ترویج مسیحیت در آمریکای لاتین ایفا کردند و با استقلال کشورها از امپراتوری اسپانیا و پرتغال، زمینه برای تبلیغ و فعالیت پروتستان‌ها فراهم شد. از بین پروتستان‌ها، پروتستانیسم انجیلی (اونجلیست‌ها)، پنطیکاست، مورمون‌ها و شاهدان یهود فعالیت بیشتری دارند و دیگر فرقه‌ها مانند مندیسست‌ها، بابتیست ها ادونیست‌ها و ... هم حضور دارند. این نوشتار به جریان‌شناسی مسیحیت در آمریکای لاتین و سیر تدریجی مسیحی شدن مردم این منطقه پرداخته و در ادامه فعالیت‌های هرکدام از فرقه‌ها بیان شده است.